Liisa Ollikainen – Kuntavaaliehdokas SDP Hämeenlinna

Liisa Ollikainen

Eläkeläinen, terveystieteiden lisensiaatti
67, keskusta

(Kansan)terveys, osallisuus ja vastuunkanto.


Hyvää päivää!

Kuinka voit tänään? Itse voin hyvin siksi, että saan olla HTY:n kuntavaaliehdokas. Olen eläkkeellä oleva uushämeenlinnalainen 67-vuotias ajallisesti pitkän sote-kokemuksen ja koulutuksen läpikäynyt feminismin ajatusmaailman omaksunut ehdokas. Tarkemmin voit lukea ajatuksistani Liisa Ollikainen, kuntavaaliehdokas-sivustolta. Olen sote-järjestöja kannattava, sillä yhdistyksissä saa helposti kavereita ja uusinta, luotettavaa tietoa terveysongelmista. Yksinäisen vanhuuden ajatus ajakoon meidät turvaamaan lähimmäiseen ja auttamaan toinen toisiamme. SDP-puolueena on voimakkaasti ajanut paremman, yhteisöllisen yhteiskunnan puolesta.

Olen Sinua varten tänään ja huomenna-

MINULLE TÄRKEÄÄ

Kansanterveyden tason nostaminen seuraavalle laadukkaammalle tasolle.

Väestöllä mahdollisuus saada mahdollisuus päästä ammatillisesti pätevälle lääkärille, vaikka etäyhteyksien kautta. Työikäisten terveydestä huolehtiminen, erityisesti enemmän mahdollisuuksia lihaskunnon ylläpitämiseen. Psyykkisen hoidon ABC-osaamisen tunnistamnen ja jalkauttaminen käytäntöön. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Kannatan terveyskioskien jalkauttamista-kaikille avoin paikka, mahdollisuus kysyä itselle mieltä painavasta asiasta.

Terveyden edistämiseen osallistuminen.

Perusterveydenhuollon, sote-alan koulutuskuntayhtymän, erikoissairaanhoidon tai yksityisen sektorin toimesta voisi kaupungin suostumuksella saada em. organisaatioiden toimijoiden työn tuloksena saada aikaiseksi digitalisaation avulla toimintaa, jonka kautta asukas saisi tietää terveyteen liittyvistä ongelmista, myös maaseudulla. Toisaalta suunnitelmissa olevan digiloikkauksen avulla hoidon taso parantuu. Potilaan mukaanotto hoidon suunnittelussa on ensiav´rvoisen tärkeää.

Kustannusten ja menojen hillitseminen

Kannatan yhden oerusterveydenhuollon yksikköä, ainakin Hämeenlinnassa. Joten maaseudulls asuvilla pitää olla mahdollisuus lähiterveyspalveluun. Haluan, että henkilöstö saisi lakisäääteiset koulutuspäivänsä ja pystyisivöt päivittämään omaa osaamisensa. Asiakkaalla on oikeus saada sairauteensa hoitoa ikään katsomatta.