Mika Leppänen – Kuntavaaliehdokas SDP Hämeenlinna

Mika Leppänen

IT-asiantuntija, FM-opiskelija, sitoutumaton
47

Näköalattomuus ei edistä kaupungin elinvoimaa

Harrastuksiani ovat shakin pelaaminen, tietokoneet ja drone -kuvaaminen.
Ilmakuvauksia olen tehnyt mm. Hämeenlinnan Keskustavisio 2035
-hankkeeseen. Nuoruudessani harrastin aktiivisesti jääkiekkoa ja
laulamista. Pidän erityisesti kirjoittamisesta, puhumisesta ja ihmisten
kanssa toimimisesta.

Ajatukseni kunnalliseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
osallistumisestani on kypsynyt mielessäni aina intohimoksi saakka
sitten varhaisnuoruuteni aikojen. Koen olevani vahvimmillani
tilanteissa, joissa edellytetään perusteellista, asiakeskeistä,
luovaa ja tehokasta ongelmanratkaisukykyä inhimillisiä arvoja
unohtamatta. Kun minulle annetaan vastuuta, pyrin aina olemaan
luottamuksen arvoinen.

Olen laskentatoimen yo-merkonomi ja tietojenkäsittelyn tradenomi.
Opiskelen tietojenkäsittelytieteitä filosofian maisteriksi. Olen
toiminut IT-asiantuntijana useissa eri yhteyksissä. Vaalin
isänmaallisia arvoja ja perinteitä. Suomalainen kansallisidentiteetti
ja kristillisyys ovat minulle tärkeitä.

Näkisin mielelläni itseni lähitulevaisuudessa luottamusasemassa jossa
voisin keskittyä aidosti niiden epäkohtien korjaamiseen, joissa näen
merkittävää yleishyödyllistä korjaamisen tarvetta. Päätösten
pitää olla laillisia ja oikeudenmukaisia. Syrjintää ja
epätasa-arvoa en pidä hyväksyttävinä.

Mielestäni Hämeenlinnan kaupunki tarvitsee vahvan kuntapoliittisen
ojennusliikkeen. Kuntalaisten ääni on saatava paremmin kuuluviin,
koska tärkeät päätökset on tehtävä yhdessä.

Hämeenlinnan infrastruktuuriin tulee investoida harkiten.
Marginaaliryhmiä hyödyttävistä kalliista rakennushankesuunnitelmista
on luovuttava.

Ainutlaatuinen kansallismaisema, luonto ja historia ovat Hämeenlinnan
keskeisiä vetovoimatekijöitä – Hämeenlinna on ihmiselle sopiva
kaupunki joka ei tarvitse mega-areenoita, torinalusparkkeja, uusia
maksullisia parkkitaloja tai pilvenpiirtäjiä.

Vaaliteemojani ovat:

1)

Aidot vastuut kunniaan

Poliittisen- ja virkavastuun toteutumiseen tulee kiinnittää erityistä
huomiota. Kaupungin asukkaita on kuultava äänestyksin eritoten
merkittäviä julkisia investointeja koskevassa päätöksenteossa.

2)

Talous tasapainoon

Kaupungin holtiton julkisten varojen käyttö on lopetettava.
Hallintokuluista on karsittava. Turhista investoinneista on luovuttava.
Kaupungin reikäistä rahakirstua ei voida paikata veroja korottaen.

3)

Elinvoima ja huolenpito

Kaupungin tulee keskittyä sen elinvoimaa edistävään
päätöksentekoon, jolla ehkäistään myös sosiaalista
syrjäytymistä. Peruspalvelut ja hyvä terveydenhoito on turvattava.
Vanhustenhoidon puutteet on korjattava.