Tavoitteet ja vaaliohjelma 2021 – 2025

HÄMEENLINNA – Suomen paras kotikunta

Elinvoimaisessa Hämeenlinnassa pidetään huolta kaikenikäisistä ihmisistä sekä monimuotoisesta ympäristöstä. Yhteisöllisyyttä tuetaan erilaisilla tapahtumilla sekä huomioimalla yhteisöjen antama palaute.

Palveluiden saatavuudessa huomioidaan asukkaiden ja kaupungin eri alueiden tasavertaisuus. Esteetön kaupunkiympäristö mahdollistaa monipuoliset, kaikille saavutettavat ja soveltuvat matalan kynnyksen liikunta- ja kulttuurimahdollisuudet.

Hämeenlinnan talous on tasapainossa. Kaupunkiin muuttaa uusia asukkaita ja yrityksiä. Yhteistyö kaupungin ja yrittäjien kesken on sujuvaa. Kaupunki tukee aktiivisesti nuorten ja vaikeammin työllistyvien työllistymistä.

Kaupungin asioista viestitään monipuolisesti. Oikea-aikainen, selkeä viestintä lisää luottamusta. Asukkaita kannustetaan ilmaisemaan mielipiteensä ja olemaan mukana kaupungin kehittämisessä.

SDP:n kuntavaaliohjelma