Alpo Hirvioja: Hämeenlinna, yliopistokaupunki

Julkaistu Hämeen Sanomissa 29.5.2021


Hämeenlinnan kaupunginjohtajatentissä ja Hämeen Sanomien  mielipidepalstalla on kysytty, voisiko Hämeenlinnasta tulla yliopistokaupunki.  Hämeenlinnat sairaalat ovat tässä jo hyvällä alulla. Kanta-Hämeen keskussairaala (tuleva Assi)  sai 2014 akuuttilääketieteen professuurin, jonka myötä Hämeenlinnassa koulutetaan akuuttilääkäreitä. Lisäksi akuuttilääketieteen professorin ohjaama tutkimusryhmä on tuonut mainetta Hämeenlinnalle Euroopan laajuisesti.   2020 saatiin sisätautiopin tenurev track-, suomeksi urapolkuprofessuuri,  jonka vastuulla on erikoistuvien lääkäreiden koulutus ja tutkimustyön ohjaus.  

Geriatrian erikoistumiskoulutus toimii jo hyvin pääasiassa terveyskeskussairaalan vastuualueella. Erikoistumiskoulutukseen vaadittavat erikoissairaalajaksot on voitu tarjota Kanta-Hämeen keskussairaalan puolella. Tavoitteena on lähivuosina saada professuurit myös muille suurille erikoisaloille. Näin varmistetaan sekä Hämeenlinnan vetovoimaisuus osaaville terveydenhoidon ammattilaisille että laadukkaat terveydenhuollon palvelut kaikille hämeenlinnalaisille.


Alpo Hirvioja

sisätautilääkäri

kunnallisvaaliehdokas sdp


P. S. Kiitos Sulevi Pelliselle geriatrian tärkeyttä koskevista kommenteista.