Hämeenlinnan sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö: Hämeenlinnan länsipuolen sote-palvelut tulee keskittää Assin yhteyteen

Hämeenlinnan sosialidemokraatit näkee, että vuonna 2026 valmistuvan tulevaisuuden keskussairaalan Assin yhteyteen tulee rakentaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti myös avoterveydenhuollon palveluja, jotka hyötyvät toiminnasta keskussairaalan yhteydessä. Tällä hetkellä tilanne on se, että Hämeenlinnan kaupunki on sijoittamassa Assiin vain pääterveysaseman nykyiset vuodeosastot, mutta ei lainkaan perusterveydenhuollon terveysasematoimintaa, kuten alkuperäisissä suunnitelmissa pitkään oli.

Jostain syystä kaupunki nimittäin vetäytyi matkan varrella suunnitelmasta sijoittaa myös Jukolan nykyisen terveysaseman toiminnot Assiin. Tällä hetkellä kaupungin sote-virkamiesjohdon näkemys on, että kantakaupungissa tarvittaisiin ainakin kaksi sote-asemaa tulevaisuudessa ja päätöksiä Ojoisten ja Idänpään terveysasemien kohtalosta on lykätty uudelle valtuustolle.

Hämeenlinnan sosialidemokraatit eivät ole sitoutuneet Ojoisten ja Idänpään terveysasemien alasajoon, mutta kantakaupungin vahvasti kasvavan länsipuolen palvelut voidaan ja on järkevää keskittää Assiin, josta tulee muodostumaan monipuolinen ja moderni palvelukeskus – mikä nostaa läntisten kaupunginosien arvoa ja profiilia myös asuntomarkkinoilla.

Nykyisen pääterveysaseman tontin jatkokäyttö Assin valmistumisen jälkeen tulee suunnitella erittäin huolellisesti. Itäisen ja pohjoisen kantakaupungin terveysasemien keskittämiselle ei ole nähtävillä mitään välttämätöntä tarvetta, jos Vanajaveden sairaalan alue poistuu kokonaan sote-käytöstä jatkossa. Terveysasemaverkon kohtalo muilta osin jäänee joka tapauksessa tulevan hyvinvointialueen päätettäväksi ja organisoitavaksi.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kartoittaa paraikaa mahdollisia kumppaneita Assin niin sanottun kaupallisen osan käyttöä varten. Selkeästi perustelluin ja toimivin idea on täyttää Keskon tyhjäksi jättämä ”aukko” julkisen perusterveydenhuollon palveluilla.

Hämeenlinnan sosialidemokraatit esittääkin, että kaupungin on välittömästi käynnistettävä neuvottelut ja laadittava suunnitelma länsipuolen sote-keskuksen rakentamisesta Assiin.