Heidi Leinonen: Hiilineutraali Hämeenlinna ja elinympäristö

Hämeenlinnassa on jo tehty hyviä päätöksiä hiilineutraaliutta kohti. Meillä mm. seurataan rakennusten energiatehokkuutta ja seurataan kasvihuonepäästöjen määrää. Työpaikat tukevat myös vähempipäästöistä työmatkojen tekoa. Me haluamme tulevaisuudessa edistää entistä enemmän kestävää kehitystä. Julkisen liikenteen saatavuutta Hämeenlinnan alueella tulee parantaa. Haluamme luoda kaupunkiin toimivat palvelulinjaverkostot sekä liityntäpysäköintipaikat, että kuntalaisten on helpompi käyttää julkista liikennettä. Osana kestävää kehitystä, kierrätys- ja keräyspisteitä tulee lisätä koko kaupungin alueella.

Julkisen liikenteen lisäksi haluamme edistää pyöräilyä sekä turvallisen ja monipuolisen elinympäristön rakentamista. Keskusta-alueen kevyenliikenteen väyliä tulee kehittää erilaiset käyttäjät huomioiden. Kaupunki kuuluu kaikille! Haluamme edistää esteettömyyden toteutumista, keskustassa tulee voida liikkua niin jalan, pyörällä, apuvälineiden kuin lastenrattaiden kanssa.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen on meille tärkeää, on kyse sitten elinympäristöstä tai sen palveluvalikoimasta. Kaavoituksessa tulee huomioida monipuolisesti erilaiset asumismuodot ja riittävät lähipalvelut sekä kilpailukykyiset hinnat koko kaupungin alueella. Haluamme, että lähikirjastopalvelujen yhteydessä tarjotaan myös kaupungin muita palveluita, kuten virkamiespalveluita joustavasti ennalta sovittuina ajankohtina.

Olemme ylpeitä monipuolisesta kaupungistamme. Haluamme edistää monimuotoisten elinympäristöjen lisäksi myös Evon alueen kehittymistä. Edistämme Evon retkeily- ja tiedepainotteisen kansallispuiston perustamista.

Heidi Leinonen, ohjelmatyöryhmän jäsen