MAKSUT EIVÄT SAA VIEDÄ AHDINKOON

Julkaistu Hämeen Sanomissa 28.5.2021

Meistä jokainen tarvitsee välillä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Usein nämä palvelut ovat yksilöille elintärkeitä tai välttämättömiä, sillä silloin kun hammasta särkee tai käsi murtuu, ei terveyskeskusta voi vältellä pitkään.

Sote-palvelujen merkitsevyydestä huolimatta Suomessa on tilanne, jossa kaikki kansalaiset eivät pysty käyttämään tarvitsemiaan palveluita taloudellisten syiden takia. Useista julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista peritään asiakasmaksu ja tämä voi estää pienituloisia hakeutumasta palvelujen piiriin. Tuoreessa Suomen köyhyyden vastaisen verkoston raportissa (2020) tarkasteltiin asiakasmaksujen vaikutuksia kansalaisten elämään. Raportissa tuotiin esiin, että asiakasmaksut ovat aiheuttaneet monelle ihmiselle velkaantumista sekä ahdistusta. Voidaan siis sanoa, että nykytilanne on ollut kestämätön.

Lainsäätäjäkin on havainnut asiakasmaksujen perimisen ongelmallisuuden. Tällä hetkellä kunnilla on velvollisuus huojentaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja esimerkiksi silloin, jos sosiaalihuollon maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä. Kuitenkin kunnissa ei ole tätä velvoitetta riittävällä tavalla noudatettu. Asiakasmaksulakia on juuri uudistettu ja heinäkuussa voimaan astuvassa uudessa asiakasmaksulaissa korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Tämän lisäksi kuntien tulee myös tiedottaa asiakkaille asiakasmaksujen perimättä jättämisen mahdollisuudesta nykyistä tarkemmin. Pieniä positiivisia muutoksia on siis havaittavissa, mutta näiden muutosten tulee siirtyä myös käytännön tasolle.

On tärkeää, että kunnissa ollaan lainsäädännön muutosten tasalla. Kuntien tulee järjestää asiakasmaksuja koskevaa neuvontaa ja kuntalaisille tulee myös tiedottaa asiakasmaksulain muutoksista.  Kukaan ei saa joutua taloudelliseen ahdinkoon sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön takia. Nämä palvelut ovat jokaiselle kuuluvia elintärkeitä peruspalveluita, jotka kunnan täytyy turvata sen asukkaille aina ja kuntalaisten varallisuudesta riippumatta.

Marita Pekkarinen, Hämeenlinnan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry puheenjohtaja, kuntavaaliehdokas