Mika Leppänen: Näköalattomuus ei edistä kaupungin elinvoimaa

Mielestäni Hämeenlinnan kaupunki tarvitsee vahvan kuntapoliittisen ojennusliikkeen. Kuntalaisten ääni on saatava paremmin kuuluviin, koska tärkeät päätökset on tehtävä yhdessä.

Hämeenlinnan infrastruktuuriin tulee investoida harkiten. Marginaaliryhmiä hyödyttävistä kalliista rakennushankesuunnitelmista on luovuttava.

Ainutlaatuinen kansallismaisema, luonto ja historia ovat Hämeenlinnan keskeisiä vetovoimatekijöitä – Hämeenlinna on ihmiselle sopiva kaupunki joka ei tarvitse mega-areenoita, torinalusparkkeja, uusia maksullisia parkkitaloja tai pilvenpiirtäjiä.

Aidot vastuut kunniaan

Poliittisen- ja virkavastuun toteutumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaupungin asukkaita on kuultava äänestyksin eritoten merkittäviä julkisia investointeja koskevassa päätöksenteossa.

Talous tasapainoon

Kaupungin holtiton julkisten varojen käyttö on lopetettava. Hallintokuluista on karsittava. Turhista investoinneista on luovuttava. Kaupungin reikäistä rahakirstua ei voida paikata veroja korottaen.

Elinvoima ja huolenpito

Kaupungin tulee keskittyä sen elinvoimaa edistävään päätöksentekoon, jolla ehkäistään myös sosiaalista syrjäytymistä. Peruspalvelut ja hyvä terveydenhoito on turvattava. Vanhustenhoidon puutteet on korjattava.