Ranjith Kumar Prabhakaran: PARANEEKO IKÄIHMISTEN KOHTELU?

Olen toiminut Hämeenlinnassa muistisairaiden lähihoitajana ja vapaaehtoistoiminnassa ikäihmisten ulkoiluttajana. Valmistuttuani vuonna 2016 sairaanhoitajaksi/terveydenhoitajaksi olen edelleen työskennellyt pääasiassa vanhusten parissa. Tällä hetkellä olen Janakkalan sairaalan palveluksessa.
Kunnissa on ollut merkittäviä puutteita itse tuotetuissa ikäihmisten palveluissa ja niitä koskevien ostojen kilpailuttamisessa. Myös valvonta on ontunut. Ja lähes pääsääntöisesti: vuosittain budjeteissa moni muu asia on katsottu tärkeämmäksi. Minusta kuntien tulisi keskittyä nykyistä enemmän peruspalveluihin.
Olen kokenut ja kuullut ikääntyneiden kohtelussa useita epäkohtia. Heidän oikeuksien toteutuminen riippuu liian usein omasta tai omaisten aktiivisuudesta.
Minulle ikäihmiset ovat sydämen asia.
Laki vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta vahvistettiin 19.8.2021. Suomeen saadaan vihdoin itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka keskittyy toiminnassaan ikäihmisten asemaan ja oikeuksiin, siis kohteluun.
Arvokas ja turvallinen vanhuus on jokaisen oikeus. Tästä on huolehdittava yhteiskunnan kaikilla tasolla.
Vanhusasiavaltuutettu voi aktiivisella vaikuttamistyöllä vahvistaa ikäihmisten oikeuksien toteutumista.
Oikeusministeriö alkaa lähipäivinä valmistella vanhusasiavaltuutetun nimittämistä. Hakuprosessi ja viran täyttäminen vienee muutaman kuukauden. Ehkä jo loppuvuoden aikana ensimmäinen vanhusasiavaltuutettu aloittaa virassa.
Valtuutetun tehtävät painottuvat ennakolliseen vaikuttamiseen sekä seurantaan ja arviointiin. Hänellä ei ole toimivaltaa ratkaista yksittäistapauksiin liittyviä kanteluita. Pidän tätä merkittävänä puutteena.
Valtuutettu voi laatia ja teetättää selvityksiä ja raportteja, nostaa esiin kehityskohteita ikääntyneitä koskevissa asioissa sekä tehdä ehdotuksia ikääntyneiden oikeuksien edistämiseksi. Lisäksi valtuutettu edistää tiedotusta ja välittää ikääntyneistä koskevaa tietoa sekä edistää yhteistyötä ikääntyneiden asioita käsittelevien toimijoiden välillä.
Valtuutettu tiedottaa valtioneuvostolle ja eduskunnalle vanhusten oikeuksien toteutumisesta.

Ranjith Kumar Prabhakaran
sairaanhoitaja/terveydenhoitaja
kaupunginvaltuutettu (sd.)
Hämeenlinna