Sulevi Pellinen: Assi-sairaala on paljon enemmän kuin uudet seinät

Julkaistu Hämeen Sanomissa 26.5.2021

Kanta-Hämeen keskussairaalalla on tärkeä ja monipuolinen tehtävä, joka ulottaa sen vaikutuksen maakunnan rajojen ulkopuolellekin. Se toimii lääkärien ja hoitoalan eri ammattien koulutus- ja opetussairaalana. Tämä on osoitus sairaalan laadusta. Siellä missä opetetaan, täytyy osata.

Uuden Ahveniston sairaalan, Assin, on arvioitu valmistuvan vuonna 2026. On ollut hienoa seurata Assin suunnittelun vaiheita ja nähdä, että ollaan todella rakentamassa jotakin uutta, uusinta teknologiaa käyttävää älykästä sairaalaa. Samalla on syytä toivoa, että Assissa lääketieteellinen taso kulkee edelleen tavoitteiden kärjessä.

Kanta-Hämeen keskussairaala ei ole yliopistollinen keskussairaala, eikä Assistakaan sellaista tule. Opetussairaalana Assi kuitenkin varmasti säilyy. Voisiko olla mahdollista, että Assia voitaisiin entisestään kehittää erityisesti lääketieteellisen opetuksen antajana? Jos sairaalassa olisi mahdollisuus erikoistua johonkin lääketieteen erikoisalaan, sen houkuttelevuus opiskelu- ja harjoittelupaikkana kasvaisi. Opintojen jälkeen valmistuvista erikoislääkäreistä osa saattaisi jopa jäädä pysyvämmin Hämeenlinnan seudulle.

Lääkäriliiton vuoteen 2030 ulottuvan lääkärimääräennusteen mukaan esimerkiksi geriatrian lääkäritarve kasvaa voimakkaasti. Ikäihmisten kokonaisvaltainen hyvä hoito on Suomessa jatkuvasti tärkeäksi koettu asia.

Tulevan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kannattaisi käyttää jonkin verran aikaa Ahveniston sairaalan tulevaisuuden kaikenpuoliseen varmistamiseen. Meillä on jo nyt erittäin hyvää lääketieteen ja hoitoalan osaamista. Syvennetään sitä osaamista ennestään. Sillä tavoin palvelemme parhaiten Hämeenlinnan ja laajemmassa katsannossa koko maan etua terveyden ja hyvinvoinnin vaalijoina.

Sulevi Pellinen, tietokirjailija, kuntavaaliehdokas